Kunstenfestival Watou 2019

Eddie Symkens  (BE)

Glorious / Immunity / Suspicion / Revolte 2018

Eddie Symkens (°1964) combineert een loopbaan in de toegepaste psychologie met beeldhouwen.
Deze twee passies verweven  zich met elkaar: als psycholoog wordt Eddie Symkens dagelijks geconfronteerd met mensen die getekend zijn. Hij  beschouwt de tegenslagen waarmee hij geconfronteerd wordt, als uitdagingen om te buigen in veerkracht of levenskracht.
In zijn atelier in Maasmechelen  maakt Symkens beeldhouwwerken uit keramiek en brons. Zijn ‘menssculpturen’ geven op het eerste zicht een getormenteerde, gekwelde indruk. Ze bezitten een immens expressieve en emotionele kracht. Wie goed kijkt, neemt er echter een zekere levenskracht in waar. Wat Symkens tracht weer te geven, is het moment waarop iemand na een mentale tegenslag opnieuw opstaat en energie ontdekt. Je bespeurt in de gezichten niet alleen  machteloosheid en onzekerheid, maar ook verwondring en vreugde. Symkens weerspiegelt deze emoties ook in zijn titels: Glorious, Immunity en Suspicion zijn drie staande sculpturen op de sokkel. Hangend aan de muur hier in de Rode Hoed vind je de reeks Revolte, de opstand.
De  sculpturen van Symkens vragen veel tijd. Doordat ze zijn ontstaan uit een proces van samendrukken, toevoegen en kneden, ontstaat een soort ruwheid van overlappende stukken, repen en brokken. De sporen van het boetseren, het kerven en slaan, zijn nog duidelijk waarneembaar. De vormen herleid tot hun essentie, de details zijn weggelaten . Wat overblijft is het vormelijke, het wezenlijke, daar waar het eigenlijk om gaat. De correcte anatomie is hier onbelangrijk, evenmin wil Symkens dat zijn figuren kracht en overwinning symboliseren. Wat Symkens interesseert is het menselijke, zoals onmacht en tegenspoed. Geluk komt iemand niet zomaar aangewaaid, de  mens kent ook tegenslagen. Het gaat erom het lot te overstijgen, vitaliteit te herwinnen en te leven zoals men wil.
 
(tekst gebaseerd op teksten van kunstrecensenten  Fernand Haerden en Hugo Brutin)
 
BRON:
Catoloog:
Kunstenfestival Watou 29/06 - 01/09
SAUDADE
Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.

2019